Pravidelná údržba

Pri vykonávaní pravidelnej údržby sa prísne dodržiavajú všetky pokyny výrobcu  stroja. Ako kvalita použitých náplní, tak aj spôsob vykonania úkonov a v neposlednom rade používanie originálnych dielov.