Opravy všeobecne

V dnešnej dobe sa akoby roztrhlo vrece s opravármi ktorých vyučila spoločnosť „gooogle, youtube“, prípadne „wikipédia“. A to asi v každom odvetví. Inak to nie je ani v „našom svete“.

Vďaka skúsenostiam, ktoré sme pracne niekoľko rokov nadobúdali a stále nadobúdame, vieme odborne diagnostikovať príčinu poruchy, ktorú následne odstránime aj s dôsledkami. Nikdy však nie v opačnom poradí. Či už ide o diagnostikovanie elektrických, mechanických, alebo iných porúch.

Pri hľadaní závad nám pomáha najmodernejšia techniku akou sú napríklad: digitálne meracie prístroje pre hydraulický systém, kvalitné prístroje na meranie elektrických veličín, a taktiež profesionálmi  obľúbený  osciloskop, ktorým dokážeme zistiť stav rôznych snímačov, problémy s CAN komunikáciou ale aj rozdiely v kompresii jednotlivých valcov motora.