Opravy poškodených otvorov

Od firmy „Sir MECCANICA SPA“ sme zakúpili zariadenie WS2 COMPACT, pomocou ktorého dokážeme kvalitne a presne opraviť takmer všetky poškodené otvory, nielen na lesných strojoch.

Opravujeme  prevažne  poškodenia pohyblivých častí hydraulických žeriavov, ktoré by bez takejto opravy museli byť nahradené novými finančne náročnými dielmi.

Taktiež vieme opraviť veľmi časté poškodenia stredových uložení.

Samozrejme nie len to.

Po vykonanej oprave poškodených dielov je potrebné kvalitne opravené časti poskladať, vymedziť vôle, ... .