Objednávka prepravy

Dátum prepravy

Nakládka

Vykládka

Tovar

Fakturačná adresa

Cena prepravy sa v závislosti na charaktere prepravovaného tovaru pohybuje v rozmedzí 1,50€ - 2,20€ bez DPH/km, + manipulačný poplatok, + poplatok za mýto.